นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน มรภ.สุราษฎร์ฯ เปลี่ยนขยะจากการการเกษตรเป็นพลังงานเชื้อเพลิง

หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่นี่สามารถเปลี่ยนขยะเชือกโยงกิ่งและ ผลทุเรียน เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในการเกษตร โดย ผศ.สอ.ชัยนุสนธ์ เกษตรพงศาล และอาจารย์ นักศึกษาจากสาขานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ร่วมกันสร้างนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาระบบ Pyrolysis เพื่อทำชุดกลั่นขึ้นมาเองด้วยราคาที่ไม่สูงบุคคลทั่วไปหรือบุคคลที่สนใจหรือชาวบ้าน สามารถจับต้องได้ และได้เพิ่มความยืดหยุ่นของวัสดุที่นำมาใช้ในกระบวนการแทนวัสดุพลาสติกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่ได้มีการคัดแยกอย่างเป็นระบบ การใช้เชือกโยงทุเรียนมาทำน้ำมันนั้น สาเหตุหลัก เพราะเชือกโยงทุเรียนหลังเก็บเกี่ยวแล้ว

Read more

หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ได้รับเกียรติจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)เข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)

หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ได้รับเกียรติจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)เข้าร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-17.00 น.

Read more

สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน มรส. เป็นวิทยากรฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐานอย่างถูกต้อง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าความเร็วรอบต่ำ กับเทคโนโลยีพลังงานลมและพลังงานน้ำ

Read more